Հմտությունների զարգացում

Հմտությունների զարգացում

Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կարևորագույն բաղադրիչներից է մասնագիտական կարողությունների զարգացումը և տարբեր կրթական ծրագրերի իրականացումը: Մենք ձգտում ենք ամուր կապ ստեղծել տեխնիկական բուհերի և ոլորտի միջև, ինչը կխրախուսի կրթական համագործակցությունը և կամրապնդի բուհերի դերը՝ որպես ակտիվ գիտահետազոտական կենտրոններ:

Դասընթացներն ու սեմինարները վարում են տվյալ ոլորտում փորձառու ինչպես գյումրեցի, այնպես էլ երևանյան մասնագետները: Խրախուսվում է ուսանողների կողմից գործնական աշխատանքների առաջարկը և ստեղծագործական մոտեցումը: Դասընթացների ավարտին լավագույն ուսանողները հնարավորություն են ստանում աշխատանքի անցնել ԳՏԿ-ում գործող ընկերություններում:

 

Տեխնիկական մասնագիտական դասընթացներ  

Տեխնիկական մասնագիտական դասընթացները, որոնք մեր կրթական ծրագրերի առանցքային մասն են կազմում, նախատեսված են ՏՏ մասնագիտությամբ տարբեր տարիքի և տարբեր առաջադիմության ուսանողների համար: Մատչելի դարձնելով միջազգային գիտելիքը և հրավիրելով լավագույն դասախոսների՝ մենք կազմակերպում ենք դասընթացներ տարբեր տեխնիկական թեմաներով, որոնք ընտրվում են ՏՀՏ ընկերությունների կարիքների գնահատման հիման վրա:

Դասընթացներ բիզնեսի թեմաներով                         

Կառավարումը բիզնեսի հաջողության կարևորագույն տարր է: Այսօրվա օրեցօր աճող մրցակցության պայմաններում ղեկավարները պետք է ունենան ոչ միայն վարչական կարողություններ, այլ նաև ռազմավարական մտածելակերպ և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ՝ շուկայի տատանումներին դիմակայելու և սահմաններից այն կողմ գործելու համար:

Բիզնեսի թեմաներով մեր դասընթացները շոշափում են արդյունավետ կառավարման բոլոր ասպեկտները՝ ներառելով այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են բիզնեսի ընդհանուր կառավարումը, ֆինանսների կառավարումը, մարքեթինգ և վաճառք, բանակցային հմտություններ, կազմակերպության կառուցվածքի և փոփոխությունների կառավարում: Մեր բարձրակարգ դասախոսները ուսանողներին են փոխանցում կառավարման արժեքավոր գիտելիքներ և արդյունավետ ղեկավարման հմտություններ: Ուսումնական ծրագրերը կազմվում են տեխնոլոգիական ընկերությունների կոնկրետ կարիքների գնահատման հիման վրա:

Դպրոցական ծրագրեր                                                   

Տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացման գործընթացում կարևոր է որակյալ մասնագետների առկայությունը։ Մասնագետների ձևավորման, մասնագիտական կողմնորոշման համար մեծ դերակատարություն ունի դպրոցը։ Դպրոցական բնագիտական առարկաների դասավանդմանն աջակցելու նպատակով իրականացվում են դպրոցական ծրագրեր, որոնց շրջանակում դպրոցները հնարավորություն ունեն իրենց լաբորատոր փորձերը և գործնական դասընթացներն իրականացնել համապատասխան կահավորված լաբորատորիաներում, աշակերտները մասնակցում են անգլերեն լեզվի, ծրագրավորման դասընթացների և հաճախում տարբեր մասնագիտական ուղղություններով խմբակներ։

Ծրագիրը նախատեսված է 8-ից 18 տարեկանների համար: Հիմնական նպատակներն են՝

 

  • Աջակցել կրթական ծրագրերի բարելավման գործընթացին
  • Ներդնել ժամանակակից տեխնոլոգիաներ կրթական գործընթացում
  • Աջակցել դպրոցներին բնագիտական առարկաների դասավանդման գործընթացում
  • Խթանել դպրոցականների շրջանում տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների նկատմամբ հետաքրքրությունը: