HTML 5, CSS 3

August 11, 2016
gtcadmin

ՆԿԱՐԱԳԻՐ 
Դասընթացն իրականացվում է 2 փուլով: Դասընթացի մասնակցության համար նախնական գիտելիքներ չեն պահանջվում: Դասընթացի 2 փուլի ավարտին՝ 52 ժամ ուսումնառությունից հետո, մասնակիցները կունենան HTML 5, CSS 3 ոլորտի անհրաժեշտ հմտություններ: Դասընթացն իրականացվում է վճարովի հիմունքներով:
Գրանցման վերջնաժամկետ՝ նոյեմբերի 4, 2017թ.
Դասընթացի մեկնարկ՝ նոյեմբերի 6, 2017 թ.

 

Փուլ 1

Տևողությունը՝ 26 ժամ, վարձավճարը՝ 19,500 դրամ

Փուլ 2

տևողությունը՝ 26 ժամ, վարձավճարը՝ 19,500 դրամ

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԸ

 1. Introduction
 2. HTML -Creating the first web page
 3. Building blocks of Practical web design
 4. Understanding CSS
 5. Building Blocks
 6. CSS Box Model
 7. HTML Forms
 8. CSS
 9. Creating and Styling HTML5 Pages
 10. CSS3
 11. HTML5 Media
 12. Bootstrap 3 Tutorial
 13. BS Collapse
 14. Bootstrap Comps
 15. Bootstrap Grids
 16. Bootstrap CSS Ref
 17. Bootstrap JS Ref
Մանրամասն նկարագրություն

 

Դասընթացին գրանցվել առցանց հետևյալ հղումով՝ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffpFEk3ZKCtykb9Lr5grhCLAQhY6NjmIrSHogaiQIneGC75Q/viewform?usp=sf_link

 

Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել  055 13 55 58 հեռախոսահամարով կամ այցելել Գյումրու Տեխնոլոգիական Կենտրոն (Գայի 1):

 

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CONTACT US

 • 1 Gayi str, Gyumri, 3105, RA
 • +374-55 135558
 • gtc@eif.am